Hỗ trợ trực tuyến

Hotline      :  098.1988.199                   

Văn phòng:  0243.6411.666                                  0246.292.3559

STT Hỗ trợ viên Yahoo Số máy lẻ
Nội thất Hòa Phát

Tài liệu sơn PU

 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1240H1
  2.332.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ thấp 3 buồng trong đó hai buồng phía trên là khoang cánh kính, phía dưới là ngăn kéo, buồng còn lại cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC8040H2
  1.700.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ thấp 2 buồng, khung cánh kính, trong có đợt để đồ. Phía dưới có hai ngăn kéo
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC8040H1
  1.632.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ thấp 2 buồng, khung cánh kính, trong có đợt để đồ.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1350H12
  3.513.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu phía trên không cánh có đợt đợt kính trang trí, phía dưới là ba khoang cánh mở có đợt để tài liệu.
 • Tủ giám đốc DC1350H11
  4.500.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới ba cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1350H10
  5.244.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 3 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC2000H9
  7.130.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo, hai buồng giữa phía trên là khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1850H9
  6.902.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo, hai buồng giữa phía trên là khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1800H6
  6.052.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 4 buồng, phía trên gồm 4 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1350H5
  5.090.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1350H3
  5.100.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 3 buồng, trong đó có một buồng cánh mở dài, hai buồng phía trên là khoang khung cánh kính mở, phía dưới hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC2200H2
  7.555.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo, hai buồng giữa phía trên là khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới là 4 ngăn kéo.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1840H1
  6.032.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 4 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 2 khoang treo áo, phía dưới có 4 ngăn kéo và hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1350H1
  4.240.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC1340H1
  4.363.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC940H4
  2.530.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu phía trên không cánh có đợt để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở có đợt để tài liệu.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC940H4
  2.881.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 2 buồng, phía trên là 2 cánh đặc có suốt treo áo, phía dưới là hai khoang cánh mở có đợt để tài liệu.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC940H3
  3.130.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 2 buồng, phía trên là 2 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC940H2
  3.658.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 2 buồng, phía trên là 2 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới là 3 ngăn kéo.
 • TỦ GIÁM ĐỐC DC940H1
  2.995.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ tài liệu 2 buồng, phía trên là 2 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở.
  Scroll
Waiting...