Hỗ trợ trực tuyến

Hotline      :  098.1988.199                   

Văn phòng:  0243.6411.666                                  0246.292.3559

STT Hỗ trợ viên Yahoo Số máy lẻ
Nội thất Hòa Phát

Tủ sắt văn phòng Hòa Phát

 • TỦ SẮT TU12NKD
  1.856.000đ

  Trang thái: Có hàng

  - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  - Tủ có 2 khoang, khoang trên có 2 ngăn kéo khoang dưới 2 cánh mở có 2 đợt di động chia thành 3 tầng để tài liệu

  - Tủ phùa hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU12AD
  1.482.000đ

  Trang thái: Có hàng

  - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ có 2 khoanng, khoang trên không cánh khoang dưới 2 cánh mở có 1 đợt di động chia thành 2 tầng để tài liệu

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU12D
  1.524.000đ

  Trang thái: Có hàng

  -Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ 1 khoang , có 2 đợt di động,chia thành 3 tầng để tài liệu

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU09K3GD
  2.674.000đ

  Trang thái: Có hàng

  -Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ có 2 khoang , khóng trên cánh kính lùa khóa lùa ngắn có 2 đợt di động, 2 khoang dưới 2 cánh sắt mở, dùng khóa locker, ngăn cách bằng vách ngăn dọc

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU188GD
  1.757.000đ

  Trang thái: Có hàng

  - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ 1 khoang có 2 đợt di động chia thành 3 tầng để tài liệu

  -Cánh kính lùa dùng khóa tủ lùa ngắn

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU88GD
  1.503.000đ

  Trang thái: Có hàng

  - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ 1 khoang có 2 đợt di động chia thành 3 tầng để tài liệu

  -Cánh kính lùa dùng khóa tủ lùa ngắn

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU188SD
  1.685.000đ

  Trang thái: Có hàng

  - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ 1 khoang có 2 đợt di động chia thành 3 tầng để tài liệu

  -Cánh sắt lùa dùng khóa tủ lùa ngắn

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ SẮT TU88SD
  1.451.000đ

  Trang thái: Có hàng

  - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu trắng S26 tay nắm âm màu cam

  -Tủ 1 khoang có 2 đợt di động chia thành 3 tầng để tài liệu

  -Cánh sắt lùa dùng khóa tủ lùa ngắn

  -Tủ phù hợp với không gian văn phòng hiện đại

 • TỦ TREO CHÌA KHÓA HÒA PHÁT TK200
  1.176.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ treo chìa khóa gắn tường, số lượng 200 móc treo khóa
 • TỦ TREO CHÌA KHÓA HÒA PHÁT TK100
  730.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ treo chìa khóa gắn tường, số lượng 100 móc treo khóa
 • TỦ TREO CHÌA KHÓA HÒA PHÁT TK60
  617.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ treo chìa khóa gắn tường, số lượng 60 móc treo khóa
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT CF2
  4.975.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá đơn cố định : có 1 khoang. Giá kép di động : có 2 mặt để tài liệu. Giá đơn di động : có 1khoang.
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF2
  7.794.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá đơn cố định : có 1 khoang. Giá kép di động : có 2 mặt để tài liệu. Giá đơn di động : có 1khoang.
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF2
  3.950.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá đơn cố định : có 1 khoang. Giá kép di động : có 2 mặt để tài liệu. Giá đơn di động : có 1khoang.
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF2
  16.716.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Giá đơn cố định : có 1 khoang. Giá kép di động : có 2 mặt để tài liệu. Giá đơn di động : có 1khoang.
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF3
  7.731.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe. Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.Dãy cơ bản có: Giá đơn cố định cơ bản (3A): Số lượng = 01 + Giá đơn di động cơ bản (1A): Số lượng = 01.Dãy nối tiếp có: Giá đơn di động nối tiếp (1B): Số lượng = 01 + Giá kép di động nối tiếp (2B) : Số lượng = 02
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF2
  5.027.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe. Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.Dãy cơ bản có: Giá đơn cố định cơ bản (3A): Số lượng = 01 + Giá đơn di động cơ bản (1A): Số lượng = 01.Dãy nối tiếp có: Giá đơn di động nối tiếp (1B): Số lượng = 01 + Giá kép di động nối tiếp (2B) : Số lượng = 02
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF1
  5.027.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe. Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.Dãy cơ bản có: Giá đơn cố định cơ bản (3A): Số lượng = 01 + Giá đơn di động cơ bản (1A): Số lượng = 01.Dãy nối tiếp có: Giá đơn di động nối tiếp (1B): Số lượng = 01 + Giá kép di động nối tiếp (2B) : Số lượng = 02
 • TỦ THƯ VIỆN DI ĐỘNG – GIÁ COMPACT MCF1
  57.933.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ hồ sơ di động điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe. Mỗi tủ gồm hai dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.Dãy cơ bản có: Giá đơn cố định cơ bản (3A): Số lượng = 01 + Giá đơn di động cơ bản (1A): Số lượng = 01.Dãy nối tiếp có: Giá đơn di động nối tiếp (1B): Số lượng = 01 + Giá kép di động nối tiếp (2B) : Số lượng = 02
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS6
  1.762.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia thành 4 tầng để tài liệu.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K5B
  6.592.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K5
  9.224.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K4B
  5.534.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K4
  7.535.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K3B
  4.104.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT
  5.805.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K2B
  2.985.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K2
  4.073.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K1B
  1.741.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K1
  2.332.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS4B
  2.083.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng để tài liệu. Các đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS4A
  2.228.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng để tài liệu. Các đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS2K2
  3.078.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thép đa năng 2 khoang, 5 tầng, các đợt cố định. Thanh trụ thép hộp.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS2K1
  1.648.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thép đa năng có 5 tầng, các đợt cố định. Thanh trụ thép hộp.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS1B
  1.156.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, đợt di động giúp điều chỉnh độ cao. Thanh trụ thép uốn.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS1A
  1.378.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao. Thanh trụ thép uốn.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS3
  2.964.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá đựng file, chia thành 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia file. Tấm chia File bằng nhựa.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TG03
  1.348.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ để giày có 3 ngăn xoay & 1 ngăn kéo. Bên trong mỗi ngăn xoay có 1 đợt di động chia hai tầng để giày.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TG02
  1.088.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ để giày có 2 ngăn xoay & 1 ngăn kéo. Bên trong mỗi ngăn xoay có 1 đợt di động chia hai tầng để giày.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TU16
  2.612.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm hai khoang: 1 khoang có hai đợt cố định và một ngăn kéo, bên trong cánh có thể gắn gương. 1 khoang có một đợt cố định và suốt treo quần áo.KT Gương : 800 x 300 x 3 (mm).Lưu ý : Giá bán không bao gồm gương
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TU15B3C4
  5.068.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình. Tù gồm 3 khoang, 4 cánh. Hai khoang ngoài cùng có suốt treo áo và đợt di động. Khoang giữa có đợt cố định và suốt treo áo. Khoang bên phải có ngăn phụ bảo mật bằng khóa mã két sắt.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TU17B2C3
  3.503.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình. Tủ gồm hai khoang lớn & 1 ngăn kéo. Khoang bên trái gồm 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo, khoang bên phải gồm 1 đợt di động, 1 ngăn phụ có khóa và 1 suốt treo quần áo.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TU15B2C3
  3.710.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình. Tủ gồm hai khoang lớn & 1 ngăn kéo. Khoang bên trái gồm 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo, khoang bên phải gồm 1 đợt di động, 1 ngăn phụ có khóa và 1 suốt treo quần áo.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TU17B1C2
  2.643.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình. Tủ gồm 1 khoang lớn, bên trên gồm 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo, bên dưới là 1 ngăn kéo ray bi.
 • TỦ SẮT GIA ĐÌNH HÒA PHÁT TU15B1C2
  3.245.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình. Bên trong tủ có 1 đợt cố định, 2 đợt di động, 1 ngăn phụ có khóa & 1 suốt treo quần áo. Hai cánh dùng khóa riêng biệt.
 • TỦ SẮT AN TOÀN HÒA PHÁT TU09K6C
  5.410.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ gồm 6 khoang, cánh tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa mã, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít và bulong.
 • TỦ SẮT AN TOÀN HÒA PHÁT
  4.923.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ gồm 4 khoang, mỗi khoang có 1 đợt, cánh tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa mã, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít bulong.
 • TỦ SẮT AN TOÀN HÒA PHÁT TU09K2C
  4.363.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Tủ sắt thép dày sơn tĩnh điện vân sần.Tủ gồm 2 khoang, mỗi khoang có 3 đợt, cánh tủ bảo mật bằng cơ cấu khóa mã, chân tủ gắn bánh xe di chuyển. Các chi tiết tủ liên kết với nhau bằng vít và bulong.
  Scroll
Waiting...